შესრულებული პროექტები

პროკურატურა

სასერვერო ოთახებისა და დატა-ცენტრების ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები NAF S 227 (FM200) ...

სასტუმრო ჰილტონი

სამისამართო გაზის გაჟონვის დეტექციის სისტემა

ფინანსთა სამინისტრო

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია და ხანძარქრობის სისტემები ...

ჰალიკ-ბანკი

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები

დინამოს სტადიონი

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია

გალერეა

აზოტით ხანძარქრობის სისტემა

112

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები

ქუთაისის პარლამენტი

ქუთაისის პარლამენტი ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები ...

შემოსავლების სამსახური

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია ...