სხვადასხვა

სახელმწიფო ელექტრო სისტემების მონიტორინგი

სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა...
მეტის ნახვა

მარნეულის ქვესადგური 220/500

სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა...
მეტის ნახვა

იუ ელ სი ტერმინალ

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა, საევაკუაციო მანიშნებლები, ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა, სახანძრო სატუმბი სადგური, სახანძრო ვენტილაცია, ცეცხლმედეგი კარები...
მეტის ნახვა

სარაჯიშვილის კონიაკის ქარხანა

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა, საევაკუაციო მანიშნებლები, სახანძრო მილდგარების სისტემა...
მეტის ნახვა

დარიალის ჰესი

სახანძრო სატუბმი სადგური, ქაფით ქრობის ავტომატური მილგაყვანილობა, ქაფწარმომქმნელი რეზერვუარის და დატბორვის სასარქველე მეურნეობის მოწყობა, ასაწყობი სახანძრო რეზერვუარი...
მეტის ნახვა

ხრამჰესი

სახანძრო სატუბმი სადგური, ქაფით ქრობის ავტომატური მილგაყვანილობა, ქაფწარმომქმნელი რეზერვუარის და დატბორვის სასარქველე მეურნეობის მოწყობა...
მეტის ნახვა