სასტუმრო

GMT რესტორნების ქსელი

სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია, სამზარეულოს ქრობა...
მეტის ნახვა

შატო ართ ვაინი

ავტომატური ხანძარქრობის მილგაყვანილობა, ავტოსაშხეფი სისტემები, სახანძრო სატუბმი, სასარქველე მეურნეობა, სახანძრო მილდგარების სისტემა...
მეტის ნახვა

სასტუმრო მონოგრაფი

სახანძრო სატუბმი სადგური, ავტომატური ხანძარქრობის მილგაყვანილობა, სახანძრო მიდლგარების სისტემა, სასარქველე მეურნეობა, სახანძრო რეზერვუარები...
მეტის ნახვა

შატო მეფის ქალაქი

ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა, სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა, საევაკუაციო მანიშნებლები, ცეცხლმედეგი კარი...
მეტის ნახვა

შატო მუხრანი

სახანძრო სატუბმი სადგურის მოწყობა UL/FM, სახანძრო სასარქველე მეურნეობა, უჟანგავი ფოლადის მილგაყვანილობა...
მეტის ნახვა

პანორამა თბილისი

ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა, სახანძრო სატუმბი სადგური UL/FM, ქაფით ქრობის სისტემა, მშრალი ქრობის სისტემა, პასიური ქრობა...
მეტის ნახვა