ხრამჰესი

  • სახანძრო სატუბმი სადგური,
  • ქაფით ქრობის ავტომატური მილგაყვანილობა,
  • ქაფწარმომქმნელი რეზერვუარის და დატბორვის სასარქველე მეურნეობის მოწყობა