შატო ართ ვაინი

  • ავტომატური ხანძარქრობის მილგაყვანილობა,
  • ავტოსაშხეფი სისტემები,
  • სახანძრო სატუბმი,
  • სასარქველე მეურნეობა,
  • სახანძრო მილდგარების სისტემა