სარაჯიშვილის კონიაკის ქარხანა

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • საევაკუაციო მანიშნებლები,
  • სახანძრო მილდგარების სისტემა