იუ ელ სი ტერმინალ

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • საევაკუაციო მანიშნებლები,
  • ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა,
  • სახანძრო სატუმბი სადგური,
  • სახანძრო ვენტილაცია,
  • ცეცხლმედეგი კარები