წყალარინება

წყალარინება

წყალარინება მოიცავს: სადრენაჟე, სანიაღვრე და კანალიზაციის სისტემის ერთობლიობას, რომელიც მექანიკური საინჟინრო სისტემების ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია. მათი სწორად დაგეგმვა და მოწყობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ელემენტს შენობაში.

წინა service
Next service