მონიტორინგი (სახანძრო სისტემების შემოწმება)

მონიტორინგი (სახანძრო სისტემების შემოწმება)

საინჟინრო სისტემების მოვლა-პატრონობა ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა უბედური შემთხვევების თავიდან ასარიდებლად. განსაკუთრებით კი უნდა აღინიშნოს, შენობა-ნაგებობებში ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების რეგულარული მონიტორინგის მნიშვნელობა. სწორად მათი გამართულად მუშაობა და ერთმანეთთან ინტეგრაცია უზრუნველყოფს, საჭიროების შემთხვევაში ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაციას და სიცოცხლის შენარჩუნებას.

Next service