ელ. მომარაგება, სუსტი დენები

ელ. მომარაგება, სუსტი დენები

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები აუცილებელი წესით უნდა დაიგეგმოს დეტალური პროექტის მიხედვით. საინჟინრო პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს და მოთხოვნებს. მნიშვნელოვანია საინსტალაციო სამუშაოები სრულდებოდეს მაღალხარისხიანი სადენებით და სხვადასხვა საინსტალაციო მასალებით, რაც ქმნის გარანტიას ქსელის მუშაობა იყოს ხარისხიანი და გრძელვადიანი.

წინა service
Next service