ცეცხლმაქრები

კატეგორიები:

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი (ABC)

  • 1 კილოგრამიანი
  • 2 კილოგრამიანი
  • 4 კილოგრამიანი
  • 6 კილოგრამიანი
  • 9 კილოგრამიანი
  • 12 კილოგრამიანი
  • 25 კილოგრამიანი
  • 50 კილოგრამიანი

ავტომატური ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი (ABC) 6 კილოგრამიანი

ნახშიროჯანგოვანი (CO2) ცეცხლმაქრი (BC)

  • 2 კილოგრამიანი
  • 5 კილოგრამიანი

ქაფოვანი ცეცხლმაქრი (AB) 6 ლიტრიანი

ბიო-ეკოლოგიური (სამზარეულოს) ცეცხლმაქრი (FK) 6 კილოგრამიანი