სახანძრო ვენტილაციის პროდუქცია

კატეგორიები:

სახანძრო ვენტილატორები

 • ღერძული ტიპის სახანძრო ვენტილატორი (F300) (F400)
 • არხული ტიპის სახანძრო ვენტილატორი (F300) (F400)
 • სახურავის ტიპის სახანძრო ვენტილატორი (F300) (F400)
 • ღერძულა ჯეტ ვენტილატორი (F300) (F400)
 • რადიალური ჯეტ ვენტილატორი (F300) (F400)

დამპერები

 • კედლის ტიპის კვამლის დამპერი (ელ მართვადი)
 • არხული ტიპის კვამლის დამპერი (ელ მართვადი)
 • მეკანიკური დამპერი
 • სახანძრო ფარდა
 • წნევის განმმუხტველი
 • წნევის სენსორები

ცხაური

 • ერთ რიგა
 • ორ რიგა
 • რეგულირებადი
 • კვადრატული

ჰაერსატარები

 • მოთუთიებული
 • შავი ფოლადი
 • ალუმინი

შესაფუთი

 • წებოვანი კაუჩუკის
 • ქვაბამბა
 • მინაბამბა