საევაკუაციო გახმოვანების პროდუქცია

კატეგორიები:
  • ხმის გამაძლიერებელი
  • ჭერის ხმამაღლამოლაპარაკე
  • კედლის ხმამაღლამოლაპარაკე
  • გარე გამოყენების ხმამაღლამოლაპარაკე
  • მიკროფონი
  • ავტომატური გამოცხადების მოდული