ცეცხლგამძლე კარი

აკმაყოფილებს ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებს. იგი უზრუნველყოფს ცეცხლის გავრცელების შეკავებას 120 წუთის განმავლობაში