სახანძრო კარადის წარმოება

დამზადება ხდება, სხვადასხვა დიზაინისა და ზომების მიხედვით.