ქ. თბილისის და ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ბაგა-ბაღები (200-ზე მეტი)

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • ავარიული განათება,
  • გახმოვანების სისტემა