სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • ავარიული განათება