მწვანე სკოლა

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • ავარიული განათება,
  • ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები