მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი

  • ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა
  • ვერტიკალური ტურბინული სახანძრო სატუმბი სადგური UL/FM
  • წყლის ფარდა (დრენჩერი)
  • მშრალი ქრობის სისტემა
  • სასარქველე მეურნეობა
  • სახანძრო რეზერვუარები