მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

  • სამისამართო უსადენო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა