იაშვილის კლინიკა

  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • ავარიული განათება,
  • საევაკუაციო გეგემები,
  • ხანძარმედეგი კარი