ევექსის კლინიკები

  • სახანძრო სისტემების პროექტირება,
  • საევაკუაციო გეგმების დამზადება,
  • ხანძარმედეგი კარი