,

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

  • ავტომატური ხანძარქრობის და სახანძრო მილდგარების სისტემა,
  • სახანძრო ვენტილაცია,
  • სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა,
  • საევაკუაციო მანიშნებლები