ჩვენ შესახებ

კომპანია ელპლუსი 2005 წელს დაფუძნდა. ამ დროის განმავლობაში მან უამრავი საინტერესო პროექტი განახორციელა სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით

დეველოპმენტი
საწარმო
ჰოსფითალითი
ენერგეტიკა
ჯანდაცვა
სახელმწიფო
საბანკო

ელპლუსი წარმოადგენს მაღალკავლიფიციურ პროფესიონალთა გუნდს, რომელსაც სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში საქმიანობის 19 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება აქვს.
კომპანია მუდმივად ზრუნავს სფეროს განვითარებაზე და ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნერგავს. ელპლუსი პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელსაც

პარტნიორები