სერვისები

ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური დამუშავება

 ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური დამუშავება  კომპანია "ელ+" ახორციელებს ხის კონს...

პროექტირება

საპროექტო სამუშაოები"ელ+" გთავაზობთ შემდეგი სახანძრო სისტემების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსა...

საევაკუაციო გეგმის შედგენა

საევაკუაციო გეგმა არის მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო ხანძრის დროს სწორი და დროული ევაკუირებისთვი...

ხანძრის დეტექციისა და ქრობის სისტემების მონტაჟი

ხანძრის დეტექცია და ქრობა სახანძრო სიგნალიზაციის მიზანია მომხმარებლის, შენობის მენეჯერის ან სახ...

ცეცხლმაქრის დამუხტვა

„ელ +“ გთავაზობთ ცეცხლმაქრის ინსპექტირებისა და დამუხტვის სრულ სერვისს. სახანძრო უსა...