სახანძრო ვენტილაცია

სახანძრო ვენტილაცია

სახანძრო ვენტილაციას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება შენობის უსაფრთხოებაში. აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს შენობიდან კვამლის გატანას და სუფთა ჰაერით კომპენსირებას, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის უსაფრთხო ევაკუაციისთვის.

წინა service
Next service