საპროექტო სამუშაოები

"ელ+" გთავაზობთ შემდეგი სახანძრო სისტემების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურებას:

სახანძრო საგანგაშო სისტემის; 
ავარიული განათების სისტემის; 
სახანძრო წყალგაყვანილობის სისტემებ; 
ავტომატური ხანძარქრობის სისტემებ; 
სახანძრო კვამლსაწინააღმდეგო სისტემების.

ასევე:

შიდა აზომვითი ნახაზების შედგენას; 
საევაკუაციო გეგმების შედგენას; 

შემდეგი ტიპის შენობა-ნაგებობების საპროექტო მომსახურებას:

საცხოვრებელი
სასტუმრო
საზოგადოებრივი
სამრეწველო
ინდივიდუალური საცხოვრებელი.

 

ტერიტორიის ტოპო ანაზომი:

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
მუნიციპალურ ორგანოებში მოქმედი საპროექტო პარამეტრების დადგენა
დემონტაჟის პროექტი
არქიტექტურული პროექტი
ინტერიერის დიზაინი; 
კონსტრუქციული პროექტი
ფასადის პროექტი
საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტი
წინასწარი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.
 
ჩვენ უზრუნველვყოფთ პროექტის შეთანხმებას და სამშენებლო ნებართვის მოპოვებას საქალაქო სამსახურებიდან.
საპროექტო სამუშაოები სრულდება ქვეყანაში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად და დამკვეთის სურვილის და პროექტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს.

ასევე, დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში, კომპანია განახორციელებს საავტორო ზედამხედველობასა და სამშენებლო სამუშაოებს.