ლითონის კონსტრუქციების წარმოება

კომპანია ელ+ -ს აქვს მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი ქარხანა, სადაც კვალიფიციური თანამშრომლები აწარმოებენ სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ლითონის კონსტრუქცების შექმნასა და დამუშავებას. 

ქარხანაში მოქმედი საამქროების სიმძლავრეები იძლევა იმის საშულებას, რომ დამკვეთის კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად წარმოებულ იქნას სხვადასხვა სპეციფიკაციის ლითონის კონსტრუქციები. ქარხნის ბაზაზე შესაძლებელია შემდეგი ტიპის საქმიანობის წარმოება:

  •   სხვადასხვა ზომისა და მოცულობის რეზერვუარების დამზადება;
  •  სხვადასხვა ზომის ფოლადის ფურცლების დაჭრა;
  • ფოლადის ფურცლების მოღუნვა და დამრგვალება;
  •  სხვადასსხვა ზომის ცილინდრების და კონუსებისა დამზადება.

თერმული ღებვა

ქარხანა გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის ლითონის კონსტრუქციების თერმულ ღებვას. შეღებვის პროცესში გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის ფხვნილოვანი საღებავები. შეღებვის შემდეგ ნაკეთობა გადის თერმულ დამუშავებას, რაც იძლევა იმის გარანტიას, რომ საღებავი არ გახუნდება, გაუძლებს ტემპერატურის ნებისმიერ ცვლილებას და ნებისმიერ მექანიკურ დატვირთვას. საღებავი თანაბრად ნაწილდება მთელ ზედაპირზე და დიდი ხნის გამავლობაში იარჩუნებს პირვანდელ სახეს.

 

მალე....

უახლოეს მომავალში, კომპანია „ელ+“ იწყებს ცეცხლმაქრების წარმოებას და ამიერკავკასიის ბაზარზე გატანას.